VOICE

Cooperare pentrucombaterea cyberbullying-uluiși discursului instigator la ură în mediul școlar

2020-1-lt02-ka201-077905

Proiectul promovează parteneriatul școală-familie pentru a vorbi deschis despre fenomenul de cyberbullying și discursul instigator la ură promovând prin educație prevenirea acestora prin crearea unui instrument care să faciliteze dezvoltarea competențelor digitale, cele de social-media, sociale și cele de cetățenie activă pentru copiii din învățământul preșcolar și primar, pentru profesori și pentru părinți. 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, sub coordonarea VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lituania), în parteneriat cu CENTRO ZAFFIRIA (Italia), Asociația Institutul Bucovina (România), NORSESNSUS MEDIAFORUM (Norvegia) și VI ONE CONSULTANCY (Olanda).