VOICE

Cooperare pentrucombaterea cyberbullying-uluiși discursului instigator la ură în mediul școlar

2020-1-lt02-ka201-077905

Proiectul promovează parteneriatul școală-familie pentru a vorbi deschis despre fenomenul de cyberbullying și discursul instigator la ură promovând prin educație prevenirea acestora prin crearea unui instrument care să faciliteze dezvoltarea competențelor digitale, cele de social-media, sociale și cele de cetățenie activă pentru copiii din învățământul preșcolar și primar, pentru profesori și pentru părinți. 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, sub coordonarea VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lituania), în parteneriat cu CENTRO ZAFFIRIA (Italia), Asociația Institutul Bucovina (România), NORSESNSUS MEDIAFORUM (Norvegia) și VI ONE CONSULTANCY (Olanda).

Resurse Video
Newslettere