CERERE DE OFERTĂ

pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii educaționale pentru copiii refugiaților ucraineni

 

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului cod UNHCR/942416, Asociația Institutul pentru Parteneriat Scocial Bucovina organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii educaționale pentru copiii refugiaților ucraineni.

 

1.

Date privind achizitorul

Denumire: Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Adresă: Str. Zamcei nr. 17, Suceava

Email: achizitii@bucovinainstitute.org

Persoană de contact: Ruști Ionuț

Telefon: 0230524128

2.

Obiectul achiziției

Servicii educaționale pentru copiii refugiaților ucraineni

3.

Valoarea estimate (lei)

55.200,00 RON

4.

Date privind modalitatea de atribuire

Selecție de oferte

5.

Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate

Servicii educaționale pentru copiii refugiaților ucraineni –-Acces la servicii educaționale de tip aftershool pentru un număr de 46 zile

-Materiale necesare activității educaționale (hartie, creioane, pixuri, acuarele etc)

-Personal didactic calificat

-Acces la personal nedidactic (sanitar şi de îngrijire)

-Masă gătită (frupt sau post), desert, apa plată/minerală.

6.

Cerințe de participare

          Ofertantul nu trebuie să se afle în una din situațiile descrise in  Anexa nr. 1: Declarație privind eligibilitatea 

          Ofertantul nu trebuie să se afle în una din situațiile descrise în  Anexa nr. 2: Declaraţie privind situaţia de excludere  a ofertantului

          Ofertantul nu trebuie să se afle în una din situațiile descrise în   Anexa nr. 3 – Declarație privind conflictul de interese

Modele de formulare se regăsesc în anexele la prezenta cerere.

7.

Obținerea documentației pentru ofertanți (numai dacă este cazul)

Nu este cazul

8.

Termenul-limită de depunere a ofertelor

Data 18.08.2022, Ora 14.00

9.

Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora

Depunerea ofertelor se va face prin poștă electronica la adresa de email: achizitii@bucovinainstitute.org

10.

Limba in care trebuie redactate ofertele

Română

11.

Perioada de valabilitate a ofertei

Ofertele depuse vor avea termen de valabilitate de cel puțin 30 de zile de la data limită de depunere

12.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor

Data 18.08.2022, Ora 15.00 la sediul achizitorului din str. Zamcei nr. 17 Suceava

13.

Data limită pentru solicitarea de clarificări

15.08.2022, Ora 15.00. Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 16.08.2022, Ora 15.00

14.

Finanțarea achiziției

Prin intermediul Contractului de Finanțare al proiectului cod UNHCR/942416

15.

Criteriul de atribuire a contractului

Atribuirea contractului se va face in baza criteriului prețul cel mai scăzut.

 

Data publicării anunţului publicitar : 11.08.2022