Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani

POCA/659/2/1/151044

Asociația „INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA” in parteneriat cu ASOCIATIA „PREGO”, implementeză proiectul Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani, proiect selectat în cadrul cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului/obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea calitatii administratiei publice locale din comuna Stulpicani prin introducerea unor standarde comune care asigura optimizarea proceselor orientate catre beneficiari.

Obiectivul general realizarea unui mecanism de facilitare a consultarii si participarii cetatenilor in procesele de decizionale care vizeaza dezvoltarea locala contribuind astfel la cresterea calitatii actului administrativ in sensul in care se procedeaza la realizarea de politici publice bazate pe evidente si pe implicarea cetatenilor.

Obiectiv specific 1: Cresterea capacitatii societatii civile de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin includerea in cursuri de formare profesionala a 40 de cetateni (reprezentanti ai ong-urilor, parteneri sociali, alesi locali), din comuna Stulpicani.

Obiectiv specific 2: Cresterea calitatii administratiei publice in comuna Stulpicani prin dezvoltarea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional, mecanism care va integra un set de proceduri standard specifice, un instrument IT de tip platforma online precum si minim 5 parteneriate care vor functiona cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului.

Rezultatele așteptate / finale în urma implementării proiectului

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin:

  • Realizarea a 5 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor
  • 40 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare
  • Stabilirea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional

Valoare totală a proiectului: 424.859 ron

Valoare cofinanțare UE: 416.361,82 ron

Contribuția solicitantului: 8.497,18 ron

Data începerii proiectului: 02.08.2022

Data finalizării proiectului: 01.08.2023