Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina a fost inființată în anul 2011 având ca obiectiv dezvoltării comunităţilor din Nord şi Nord Estul României prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională şi educaţie continuă. În anul 2018, Institutul Bucovina a devenit furnizor de acreditat de servicii sociale, în anul 2019, serviciile sociale fiind licenţiate de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Centrul de Incluziune Socială – Servicii de asistenţă comunitară este un serviciu social furnizat de către Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. Serviciul social se adresează tinerilor, adulţilor, vârstnicilor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate.

În cadrul serviciului puteţi beneficia de servicii de asistenţă socială, orientare profesională, consiliere psihologică şi juridică, terapii de integrare şi reabilitare socială, educaţie şi formare.

În cadrul serviciului sunt realizate şi acte de caritate.

Pentru a accesa serviciul social este necesar să ne transmiteţi o cerere de accesare a serviciului împreuna cu următoarele documente: copie a actului de identitate, adeverinţă de venit, adeverinţă de la medicul de familie cu istoricul medical, certificat de încadrare in grad de handicap (dacă este cazul).

Serviciul social este desfășurat în municipiul Suceava, strada Oituz nr. 30, la fostul sediu al Evidenţei Populatiei.

În cadrul serviciului, personalul de specialitate este format din asistent social, psiholog,  consilier vocaţional şi consilier  juridic.

Program: luni- vineri: 09.00 – 17.00

Număr de telefon: 0230 524 128 / adresa de e-mail : bucovinainstitute.office@gmail.com

Licenţă de funcţionare seria LF, nr. 0002551 din data de 05.08.2019.