”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie – SEPAL” 2017-1-058”

Prin proiectul SEPAL dezvoltăm un model inovator de evaluare a competenţelor existente a 300 de tineri NEETs şi dezvoltarea de noi competenţe certificate prin organizarea unor stagii de ucenicie în cadrul unor intreprinderi sociale şi IMM-uri. Proiectul este finanţat din granturile norvegiene, Programul Active Youth şi se desfăşoară în parteneriat de către INSTITUTUL BUCOVINA – România, Pere Closa Private Foundation – Spania, ZISPB – Lituania, Koispe Diadromes – Grecia, Collegium Balticum – Polonia.

https://www.projectsepal.com