SEPAL

Dezvoltarea unei Platforme de Angajare prin Ucenicie 

Dezvoltarea unui model de intervenție pentru a îmbunătăți situația angajabilității NEETsilor

Consolidarea capacității și dezvoltarea resurselor umane pentru a susține implementarea conceptelor SEPAL

Pilotarea instruirii la locul de muncă pentru NEETs, în sectorul privat, cu sprijinul stakeholder-ilor locali

Dezvoltarea metodologiei SEPAL, incluzând conceptele WISE și LSC

Pilotarea programului de ucenicie pentru NEETs, utilizând conceptul WISE

Ce înseamnă SEPAL?

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și pilotarea unui program de dezvoltare profesională comun, utilizând un model de analizare a competențelor bazat pe abilitățile existente și instruire la locul de muncă pentru 300 de tineri NEETs, cu vârste între 24 și 29 de ani, tineri cu dizabilități, care au renunțat la școală, cu competențe reduse, Roma sau migranți.

Vom susține instruirea tinerilor prin sesiune de ucenicie în întreprinderi sociale, care sunt interesate de schimbări sociale, numite WISE (Work Integration Social Enterprise), cu formatori axați pe dezvoltarea tinerilor, urmate de sesiuni de internship în sectorul privat și suport permanent pentru accesul la piața muncii.