RIES

Rețeaua întreprinderilorde economie socială pentru dezvoltarea Regiunii de Nord-Est

Proiect de economie socială

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului social în Regiunea de Nord-Est prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 120 persoane și înființarea a 21 de întreprinderi sociale.