Active-citizens-fund@4x

ReAct

Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiție

Creșterea capacității a 10 ONG-uri în acțiuni de advocacy la nivel național și european pentru modificarea cadrului legal al audierii minorilor, în vederea sporirii șanselor de reușită prin creșterea numărului de aliați și suporteri cu expertiză în acest domeniu

Implementarea unei campanii naționale și europene de advocacy pentru schimbarea prevederilor legale privind audierea minorilor și limitarea acesteia doar în etapa de pre-proces cu un număr maxim de 2 audieri

Realizarea unei campanii de conștientizare despre situația minorilor ca victime ale traficului în sistemul de justiție și pregătirea a 150 de ofițeri de poliție, procurori și judecători în audierea minorilor potrivit standardelor europene

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiectul ReAct – Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiție răspunde nevoii de creare a unui mediu adecvat și prietenos de audiere în sistemul de justiție în cadrul căruia drepturile minorilor să fie respectate și să pună capăt practicii instituționale care supune victimele la un proces îndelungat (mediu 6 ani) de victimizare.
Principalul instrument folosit este creșterea capacității a 10 ONG-uri în acțiuni de advocacy la nivel național și european pentru modificarea cadrului legal al audierii minorilor, în vederea sporirii șanselor de reușită prin creșterea numărului de aliați și suporteri cu expertiză în acest domeniu. La nivel național există o serie de ONG-uri specializate în oferirea de servicii de suport victimelor traficului, ONG-uri care de obicei militează pentru îmbunătățirea politicilor și legislației respective, dar nu sunt multe ONG-uri care să aibă expertiză în advocacy în domeniul drepturilor copiilor în sistemul de justiție și nu există date actualizate privind această audiere a minorilor.

Așadar, în cadrul acestui proiect se va urmări acoperirea lipsei de expertiză necesară prin capacitarea a 10 ONG-uri care activează în domeniul drepturilor copiilor în implementarea de acțiuni de advocacy la nivel național și european privind drepturile copiilor în sistemul de justiție, realizarea unei cercetări despre situația în justiție a copiilor care sunt victime sau martori ai traficului, implementarea unei campanii naționale și europene de advocacy pentru schimbarea prevederilor legale privind audierea minorilor și limitarea acesteia doar în etapa de pre-proces cu un număr maxim de 2 audieri, realizarea unei campanii de conștientizare despre situația minorilor ca victime ale traficului în sistemul de justiție și pregătirea a 150 de ofițeri de poliție, procurori și judecători în audierea minorilor potrivit standardelor europene.

Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (INSTITUTUL BUCOVINA) și beneficiază de o finanțare în valoare de 218.965,79 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2021.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.