COBALT – Cognitive Optimization by Assitive Learning Tool, 2017-1-FR01-KA202- 037144

Proiectul are în vedere introducerea unei noi abordări de învăţare prin crearea unei aplicaţii ICT, care va fi utilizată în interiorul şi în afara unităţilor de învăţământ pentru a facilita dobândirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor teoretice şi obţinerea certificării profesionale într-un parteneriat transnaţional cu GIP-FCIP de l’academie de Caen, C.TEXDEV SAS şi STARNAV din Franţa, Keerub din Estonia, PADM din Marea Britanie şi INSTITUTUL BUCOVINA din Romania.
Mai multe detalii aici: COBALT

http://cobalteu.com


ISoDiL – Integration by Social and Digital Learning, 2017-1-PL01-KA204-038285

Realizarea unui schimb de bune practici între profesioniştii care activează în domeniul sprijinirii angajării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile cu accent pe refugiaţi şi şomeri în vederea creşterii capacităţii organizaţionale şi de lucru cu autorităţile publice. Acest schimb de experienţă se realizează la nivel transnaţional cu organizaţia Euro-Idea FSK şi FBIS din Polonia, EURO NET din Italia, Kirsehirmem din Turcia, Knuepfwerk e.V din Germania şi INSTITUTUL BUCOVINA din România.
https://bucovinainstitute.org


E-skills for e-inclusion, 2016-1-UK01-204-024433

Proiectului îşi propune să ofere beneficii de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru grupurile vulnerabile, prin utilizarea unor tehnici inovative de formare pentru a îmbunătăţi nivelul de incluziune digitală. Proiectul se concentrează pe dezvoltarea şi transferul practicilor educaţionale digitale inovatoare, care să permită organizaţiilor să lucreze împreună, pentru a dezvolta un curs de alfabetizare digitală pentru a sprijini grupurile vulnerabile să obţină competenţe digitale de bază. Partenerii din acest proiect sunt: Kilcooley Women Centre – Irlanda de Nord, ACDC – Romania, ESPLAI – Spania, ARCI – Italia, Global Libraries Foundation – Bulgaria, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor – România.
http://www.acdcromania.ro/


(SMILES) Sprijinirea incluziunii imigranţilor prin dezvoltarea abilităţlor de viaţă, 2018-1-FR01-KA204-048168

Proiectul are ca scop identificarea bunelor practici pentru crearea unui program inovativ de instruire care să vizeze dezvoltarea abilităţilor de viaţă îndependentă a tinerilor vulnerabili şi imigranţilor pentru învăţarea limbii locului de reşedinţă, a unor cunoştinţe de cetăţenie activă, a unei profesii şi metodelor de căutare a unui loc de muncă. Proiectul este implementat în parteneriat cu : Institutul Bucovina- România, AFIDEL – Franţa, STP Consulting – Spania, ACCSI – Spania, Duemilauno Agenzia Sociale – Italia, Educai Oy – Finlanda şi Dafni Kek – Grecia.


DIGI FIRMS ”Utilizarea mediilor digitale în practica firmelor sociale: o comparaţie europeană” 2018-DE02-KA202-005067

Liderul proiectului este Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln din Germania, iar partenerii sunt SFE CEFEC (Belgia), KOISPE “diadromes” (Grecia), Fundația Creștin Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe (România), Institutul Bucovina (România), Labdaros ir paramos fondas “Pagalbos namuose tarnyba” (Lituania). Parteneriatul strategic se axează pe un schimb profesional de experiență privind utilizarea economiei digitale în dezvoltarea firmelor sociale.


TRAFFIR – Sensibilizarea echipajelor de prim ajutor cu privire la efectele traumei, 2019-1-UK01-KA202-061447

Scopul proiectului constă în dezvoltarea unui instrument care să îmbunătățească competențele cheie de reacționare la factorii de stres la care sunt expuși membrii echipajelor de prim ajutor. Proiectul este implementat de către Plymouth & District Mind (Marea Britanie) în parteneriat cu Domspain Consulting Sl (Spania), Institutul Bucovina (România), Kilcooley Womens Centre (Marea Britanie), Fundacja Instytut ReIntegracji Spolecznej (Polonia) and Nikanor Ltd (Polonia).


PAFYP – Importanta sensibilizării tinerilor cu privire la abilităţile parentale, 2019-1-UK01-KA205-060936

Scopul proiectului constă în crearea unui curs practic dezvoltat de către parteneri ce provin din medii culturale diferite pentru sensibilizarea tinerilor cu privire la abilităţile parentale. Suportul de curs va fi folosit de către cei care lucrează în învăţământul superior, centre de tineret şi educatie.Proiectul este implementat de către Plymouth & District Mind (Marea Britanie) în parteneriat cu European Development Foundation (Bulgaria), Fundacja Instytut Re- Integracji Spolecznej (Polania), Kilcooley Womens Centre (Marea Britanie), Institutul Bucovina (Romania) and Associacio Programes Educatius Open Europe (Spania).


SMART4Inclusion, 2019-1-UK01-KA204-062116

Aptitudini, motivaţie, evaluare, responsabilitate şi instruire pentru persoanele vulnerabile, pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de bază şi competenţele cheie şi a-şi spori şansele la incluziune socială. Proiectul este desfăşurat de către Kilcooley Womens Center (Marea Britanie), Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară-ACDC (România), Fundacion ESPLAI (Spania), FAGICS (Spania), SANSAT (Italia) , TIRANTES (Olanda), GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH (Olanda).


PRIORITY, 604571-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Promovarea Centrelor de Incluziune pentru Tineri este un proiect inovativ sub programul Erasmus Plus, care implică organizații şi reţele de tineret, organizații culturale și sportive, centre de învățare și formare pe tot parcursul vieții, precum și entități private și publice din Germania, Grecia, Italia și România și au ca scop crearea unor medii locale de incluziune a tineretului (hub-uri PRIORITATE) și creșterea capacităților organizațiilor care lucrează cu tineri astfel încât să investească în prevenţie prin reducerea mediilor de radicalizare și acționează ca forțe de incluziune, pentru a sprijini tinerii din grupuri defavorizate, cum ar fi migranții și refugiații, dar și tinerii care sunt cetăţeni și provin din medii sociale dificile, pentru a se implica, participa în mod democratic și aduce schimbări pozitive în comunități, prin utilizarea metodelor și practicilor inovatoare care provin din combinația de muncă pentru tineri, formare, mediere culturală și domenii sportive.