Proiecte Active

IN JOB

Incluziune pe piața muncii a tinerilor NEETs

FACT

Formarea Angajaților prin Consiliere și Training

RIES

Rețeaua Întreprinderilor de Economie Socială pentru Nord-Est

COVID- 19

Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei de COVID – 19

Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani

Creșterea calității administrației publice locale

Proiecte Finalizate

ACASĂ

Antreprenoriat Creativ Adaptat Societății Actuale

Oportunități

Oportunități Egale pentru Ocupare

ACCES PLUS

Incluziunea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile