Proiecte Active

Newcomers@Work

2022
Strengthening the Employability of Young Refugee and Migrant NEETs

DUAL-Ad

2022
European Dual VET System adapted to people with intellectual disability and special needs

FaVET

2022
Facilitation for VET trainers and teachers

MILMET

2021
Migrants Integration into the Labour Market and Ecological Transition

CDT

2021
Creative Digital Transformation

Digi VET

2021
Upskilling for Trainers and Women Beneficiaries

ENTREPVET

2021
ENTREpreneurship practices in VET

Proiecte Finalizate

M-LEARN

2020
Mentorat pentru schimbări sociale și învățare pe tot parcursul vieții

IDEA

2020
Incluziune, Dizabilitate, Angajabilitate

PEPA

2020
Program de împuternicire de la egal la egal pentru incluziunea femeilor migrante

VOICE

2020
Cooperare pentru combaterea Cyberbullying-ului și discursului instigator la ură în mediul școlar

WOMIN

2020
Femeile sunt în: abilități și competențe pentru muncă și antreprenoriat

FEMALE

2020
Fii o femeie antreprenor: regândește profesia ta și te descoperă prin cultură

TRAFFIR

2019
Sensibilizarea echipajelor de prim-ajutor cu privire la efectele traumei

HyperCLEAN4HORECA

2019
Sprijinirea sectorului HORECA în domeniul igienei și serviciilor de curățenie

PAFYP

2019
Importanța sensibilizării tinerilor cu privire la abilitățile parentale

DiGI Firms

2018
Utilizarea mediilor digitale în practica firmelor sociale: o comparație europeană

SMILES

2018
Sprijinirea incluziunii migranților prin dezvoltarea abilităților de viață

COBAlt

Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool