Proiecte Active

SEPAL

Dezvoltarea unei Platforme de Angajare prin Ucenicie

ReAct

Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiție​

ACT4NGO

Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei

PACT.CO

Prevenire, Advocacy, Conștientizare împotriva Traficului de Copii