Proiecte Active

SEPAL

Dezvoltarea unei Platforme de Angajare prin Ucenicie

ACT4NGO

Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei