Antitrafic Net Suceava – Prevenirea prin educație și artă a traficului de persoane

este un proiect implementat de INSTITUTUL BUCOVINA în parteneriat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane- Suceava, în perioada Iulie- Decembrie 2019, fiind cofinanțat de către Consiliul Județean Suceava.
Obiectivul proiectului constă în prevenirea fenomenului traficului de persoane sub toate formele (exploatare sexuală, exploatarea prin muncă, obligarea la cerșetorie) prin implicarea tinerilor în diverse activități precum campanii de informare și activități culturale.


Patrula Anti-bullying – PAB

este un proiect implementat de către Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC, cofinanţat de Consiliul Judeţean Suceava, şi are ca scop instruirea a 20 de elevi în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului de bullying pentru ca aceştia să disemineze informaţiile prin intermediul metodei peer to peer şi colegilor lor.
https://www.facebook.com/SuceavaAntibullyingNetworking/


„COALIŢIA ONG SUCEAVA- pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”

este un proiect implementat de Asociaţia Help and Advice, fiind cofinanţat de către Consiliul Judeţean Suceava ce are ca obiectiv dezvoltarea pe o perioada de 6 luni a unei reţele de suport online pentru organizaţiile neguvernamentale din judeţul Suceava care luptă pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.


”ROMA MENTOR- Suport şi mentorat pentru tinerii romi”

Centrul Regional de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale Suceava-CENRES implementează în perioada Iulie – Decembrie 2019 proiectul ROMA MENTOR a cărui obiectiv este prevenirea abandonului şcolar prin crearea unei reţele de sprijin pentru elevii de etnie romă din judeţul Suceava.


“ACASA – Antreprenoriat Creativ Adaptat Societăţii Actuale”, POCU/89/3/7/106971

Obiectivul proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol în zonele urbane din regiunile mai putin dezvoltate ale României, în special Nord-Est, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru un număr de 335 de persoane, înfiinţarea şi dezvoltarea unui numar de 40 întreprinderi START UP şi crearea a minimum 80 noi locuri de muncă.
Cetăţenii români care au avut domiciliul în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni în ultimii 3 ani şi care doresc să-şi înfiinţeze o afacere în România, pot accesa această linie de subvenţionare prin depunerea unor planuri de afaceri, urmând a fi incluşi în programe de consiliere şi formare antreprenorială.
https://www.facebook.com/diasporastartup.suceava/


”Oportunităţi Egale Pentru Ocupare”, POCU/298/3/14/121652

Obiectivul proiectului constă în promovarea şi creșterea gradului de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă pentru 360 de persoane din regiunea Sud – Est a României, prin dezvoltarea şi implementarea unui set complex de măsuri integrate și personalizate, care vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 360 de persoane fără loc de muncă.
Participanții la proiect beneficiază de măsuri integrate de ocupare constând în servicii de informare şi consiliere, cursuri de formare profesională (iniţiere, nivel II si nivel III) relevante pentru regiunea de implementare Sud Est, mediere şi plasare pe piaţa muncii.
https://www.facebook.com/oportunitatiegale/


”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie – SEPAL” 2017-1-058”

Prin proiectul SEPAL dezvoltăm un model inovator de evaluare a competenţelor existente a 300 de tineri NEETs şi dezvoltarea de noi competenţe certificate prin organizarea unor stagii de ucenicie în cadrul unor intreprinderi sociale şi IMM-uri. Proiectul este finanţat din granturile norvegiene, Programul Active Youth şi se desfăşoară în parteneriat de către INSTITUTUL BUCOVINA –România, Pere Closa Private Foundation – Spania, ZISPB – Lituania, Koispe Diadromes – Grecia, Collegium Balticum– Polonia.

Mai multe detalii aici: SEPAL

https://www.projectsepal.com