PEPA

Program de împuternicire de la egal la egal pentru incluziunea femeilor migrante

2020-1-PL01-KA204-082178

Creșterea numărului și calitatea speciliștilor suport și a oportunităților de voluntariat pentru femeile migrante în țările partenere prin utilizarea a trei instrumente: un ghid de bune practici pentru profesioniștii suport, un ghid cu metode de suport de la egal la egal accesibil femeilor migrante și o platformă digitală cu materiale de instruire.    

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 25 de luni (Octombrie 2020 – Octombrie 2022) sub coordonarea Fundației IRIS (Polonia), și în parteneriat cu Go-Woman! Alliance Community (Marea Britanie), NIKANOR LTD  ( Bulgaria), Asociația Institutul Bucovina (România), DOM SPAIN Consulting (Spania) and Vux Huddinge (Suedia).

Resurse Video