Parteneriate cu rețele:

SOCIAL FIRMS EUROPE – CEFEC

Rețeaua este formată din reprezentanți de firme sociale care abordează soluții inovative și propun politici pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Europa și din lume. INSTITUTUL BUCOVINA deține în prezent Secretariatul General al acestei organizații europene cu activitate din 1987 și se implică activ în promovarea parteneriatelor de cooperare în economia socială. Institutul Bucovina este membru din anul 2007.
http://www.socialfirmseurope.eu


FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Misiunea federației este implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale în România. FONSS este formată din organizații non-guvernamentale şi persoane juridice de drept român implicate în furnizarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile. Institutul Bucovina este membru din 2015.
http://fonss.ro/


RISE ROMÂNIA – Rețeaua întreprinderilor sociale de inserție.

Membrii acestei rețele susțin dezvoltarea întreprinderilor de inserție socio-profesională prin activitate economică pentru persoane aflate în dificultate. Institutul Bucovina este membru din anul 2011.
https://riseromania.wordpress.com/


RedisNET – Rețea pentru comunitate bazată pe incluziune și dezvoltare socială în Republica Moldova

Rețeaua are drept scop dezvoltarea serviciilor de incluziune socială în Republica Moldova, prin transfer de expertiză transnațională în ceea ce privește lucrul cu persoanele cu probleme sociale și tulburări psihice. Institutul Bucovina este membru din anul 2011.
http://www.areap.md


European Basic Skills Network – EBSN

EBSN este o reţea formată din factorii de decizie implicaţi în formarea competenţelor de bază pentru adulţi. Obiectivul reţelei este promovarea excelenţei în elaborarea şi implementarea politicilor la nivel european şi naţional, într-un domeniu care are un impact considerabil asupra educaţiei, ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale, luptei împotriva sărăciei şi creşterii economice durabile. Instiutul Bucovina este membru din anul 2019.
https://basicskills.eu


Reţele – EAPN – European Anti Poverty Network

Rețeaua europeană anti-sărăcie (EAPN) este cea mai mare rețea europeană de rețele naționale, regionale și locale, care implică ONG-uri și grupuri grassroot, precum și organizații europene, active în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. A fost înființată în 1990.

https://www.eapn.eu


Parteneri:

Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC
http://www.acdcromania.ro


Asociaţia pentru Educaţie şi Justiţie Socială – Human Catalyst

http://office.humancatalyst.ro


Centrul de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale – CenRes Suceava
http://www.cenres.ro


Origini Verzi Suceava

http://www.originiverzi.ro


Asociaţia Biosilva

http://www.biosilva.org


Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca

http://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_oltea_doamna_dolhasca


Asociatia Help and Advice

http://www.facebook.com/helpandadvice2016


NEST TV – parteneri media

https://nest-tv.ro