Oportunități Egale pentru Ocupare (POCU/298/3/14/121652)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Investim în dezvoltare durabilă

Obiectivul proiectului constă în promovarea şi creșterea gradului de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă pentru 360 de persoane din regiunea Sud – Est a României, prin dezvoltarea şi implementarea unui set complex de măsuri integrate și personalizate, care vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 360 de persoane fără loc de muncă.
Participanții la proiect beneficiază de măsuri integrate de ocupare constând în servicii de informare şi consiliere, cursuri de formare profesională (iniţiere, nivel II si nivel III) relevante pentru regiunea de implementare Sud Est, mediere şi plasare pe piaţa muncii.
https://www.facebook.com/oportunitatiegale/