Oportunități

Oportunități Egale pentru Ocupare

Proiect de economie socială

Asociația „Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” prezintă, în calitate de beneficiar, proiectul ”Oportunități Egale pentru Ocupare” POCU/298/3/14/121652, ce are ca obiectiv promovarea si creșterea gradului de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă pentru 360 de persoane din regiunea Sud – Est, prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de măsuri integrate și personalizate, care vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii, creșterea gradului de inserție profesională și indirect socială prin îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor grupului țintă.

Proiectul s-a finalizat în 2020, iar cu sprijinul cursurilor de formare oferite, 187 de persoane din regiunea de Sud – Est au obținut locuri de muncă pe posturi de îngrijitor bătrâni la domiciliu, cameristă și lucrător în comerț.