• 1. Se pot efectua plăți pe cheltuieli angajate în primele 12 luni de funcționare și după expirarea termenului de 12 luni? Sau toate plățile trebuie efectuate în primele 12 luni de funcționare?

Răspuns:

Este foarte important ca îndeplinirea indicatorului de venituri de 10% din valoarea primei tranşe să fie atins în primele 12 luni, iar plata pe care o primeşte beneficiarul să se facă în cadrul celor 12 luni. Beneficiarul subvenției poate să cheltuiască sumele primite după cele 12 luni, cu condiţia ca acestea să fie aferente cheltuielilor angajate în primele 12 luni. Prin termenul “angajate” înţelegem fie angajate şi neplătite, fie angajate şi plătite din surse proprii. Cu alte cuvinte, tranşa a II-a reprezinta un decont: fie un decont deschis, fie un decont închis din surse proprii.


  • 2. Beneficiarii ajutoarelor de minimis pot beneficia și de alte ajutoare de minimis (de exemplu subvenție locuri de munca, ucenicie), dar suma totală (inclusiv finanțarea) să nu depășească 200.000 euro în 3 ani?

Răspuns:

Da, beneficiarii ajutoarelor de minimis pot beneficia și de alte ajutoare de minimis cu condiția încadrarii în plafonul total de 200.000 euro în 3 ani fiscali consecutivi, conform Regulamentului CE nr. 1998/2006 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul de instituire a Comunității Europene privind ajutorul de minimis.


  • 3. Care este data de referință la care se raportează primirea ajutorul de minimis?

Răspuns:

Data de referință la care se raportează primirea ajutorul de minimis va fi data semnării contractului de subvenție.


  • 4. Ce documente trebuie să prezinte participanții înainte de semnarea contractelor de subvenție?

Răspuns:

Înainte de semnarea contractelor de subvenție, fiecare beneficiar al ajutorului de minims trebuie să facă dovada că este acţionar majoritar în cadrul IMM-ului nou creat, să demonstreze că are deschis contul pentru primirea finanţării, să prezinte documente din care să rezulte că aparține grupului ţintă eligibil și că este declarat câștigător al unui plan de afaceri.