despre noi
istoric

Povestea Institut Bucovina

Sprijină dezvoltarea durabilă a comunităţilor din România, Ucraina și Republica Moldova, prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continue.

Obiectivele organizației sunt: 
  • crearea  unor programe care să faciliteze învăţarea interculturală, cooperarea transfrontalieră şi schimbul de experiență în domeniul economiei sociale și al angajării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile;
  • sprijinirea tinerilor şi adulţilor din mediul rural, a migranţilor, minorităţilor şi persoanelor cu dizabilităţi, în vederea asigurării accesului la toate formele de învăţare şi pe piața muncii;
  • promovarea dezvoltării regionale şi comunitare prin desfăşurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, stagii de ucenicie și înființarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor, cu acces pentru toate categoriile sociale;
  • organizarea unor activităţi de voluntariat pentru dezvoltarea abilităților de muncă și a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullying-ului și segregării copiilor cu dizabilități și de etnie romă în școli;
  • furnizarea de servicii sociale suport acreditate, pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie.
povestea noastra
CU CINE COLABORĂM

Rețele din care facem parte

SFE CEFEC

Rețeaua este formată din reprezentanți de firme sociale care abordează soluții inovative și propun politici pentru promovarea incluziunii sociale. Asociația Institutul Bucovina s-a alăturat rețelei în 2007, deținând Secretariatul General până în 2021. În prezent, aceasta face parte din Comitetul Executiv.

Social Firms Europe CEFEC

FONSS

Misiunea Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale este implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale în România. Asociația Institutul Bucovina este membru din 2015, iar din anul 2020 deține vicepreședenția acestei federații.

FONSS

ProTECT

ProTECT este o platformă de colaborare între organizațiile cu activitate în prevenirea, protecția și asistența victimelor traficului de persoane. Asociația Institutul Bucovina este membru din 2021.

Platforma ProTECT

RuralNet

RuralNet este rețeaua ONG-urilor active din România, care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării comunitare. Asociația Institutul Bucovina face parte din aceasta începând cu anul 202

RuralNet

Let her in

Let Her In este o rețea formată din organizații cu expertiză, cunoștințe și valori comune, pentru a elimina obstacolele pe care la întâmpină femeile în societate. Asociația s-a alăturat inițiativei în anul 2021.

Let her in

EAPN

European Anti-Poverty Network este cea mai mare rețea europeană de rețele naționale, regionale și locale, active în lupta împotriva sărăciei. Asociația Institutul Bucovina este membru din 2019.

European Anti Poverty Network

Parteneri

Alătură-te și tu:
Împreună facem diferența!

Ne poţi susţine atât financiar, cât şi cu timpul, abilităţile şi cunoştinţele tale.

Peste 60 de voluntari activi

Poți contribui cu timpul, abilitățile și resursele tale.

Alătură-te și tu:
Împreună facem diferența!

Ne poţi susţine atât financiar, cât şi cu timpul, abilităţile şi cunoştinţele tale.

Peste 60 de voluntari activi

Poți contribui cu timpul, abilitățile și resursele tale.