InJOB
Incluziunea pe piața muncii a tinerilor NEETs


Înscrie-te aici!


Concurs planuri de afaceri

IN JOB este co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Obiectivul general constă în promovarea și creșterea gradului de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă, pentru 372 de tineri NEETs, prin dezvoltarea și implementarea unui set complex de măsuri integrate și personalizate, care vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii, creșterea gradului de inserție profesională și indirect socială, cu accent pe îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor acestora.

Acești tineri au vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, nu sunt încadrați profesional și nu sunt înrolați în nici un program educațional sau de formare. Grupul țintă al proiectului vizează 41 de persoane de etnie romă, 78 de tineri din zona rurală și 112 încadrați în nivelurile de ocupabilitate “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”. Toți aceștia vor beneficia de serviciul de mediere pe piața muncii.


Facebook