I.D.E.A.

IncluziuneDizabilitateAngajabilitate

2020-1-IT01-KA202-008363

Dezvoltarea unei rețele de organizații pentru a pilota și compara bune practici și metode care să sprijine elevii cu dizabilități pentru a finaliza ciclurile școlare și facilitarea tranziției pe piața muncii, cât și pregătirea profesorilor/specialiștilor suport să includă provocările cu referire la echitate, diversitate și incluziune în mediul educațional și în cadrul serviciilor suport pentru angajare. 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni (Octombrie 2020 – Septembrie 2022) sub coordonarea IAL Lombardia (Italia), și în parteneriat cu Organizația ARFIE (Belgia), FMS Voges   ( Franța), Amadip Esment (Spania), Institutul Bucovina (România) and Invalidisaatio (Finlanda).