FACT

Formarea Angajațilorprin Consiliere și Training

Proiect de fORMARE PROFESIONALĂ

 

În perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2023, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (partener) împreună cu Centrul de Dezvoltare Socială (aplicant) și Fundația Alături de Voi (partener) desfășoară proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 Educație și Competențe, cod MySmis 133989.

Proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training are ca obiectiv dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 din regiune Nord-Est pe o piață a muncii moderne, flexibilă și inclusivă prin participarea la programe de formare profesională și consiliere profesională. 

În cadrul proiectului, sunt oferite GRATUIT cursuri de calificare profesională: CAMERISTĂ, ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU și LUCRĂTOR ÎN COMERȚ destinate persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani, încadrate în câmpul muncii