Echipa

Petru - Vasile Gafiuc

Președinte, membru în Consiliul Director și manager proiecte
Președintele Asociației Institutul Bucovina are o vastă experiență de peste 10 ani în managementul programelor de formare profesională, economie socială și servicii suport pentru angajarea persoanelor care provin din grupuri vulnerabile. Din 2007, acesta este membru activ în bordul rețelei europene de economie socială SFE CEFEC, iar din 2005, împreună cu organizația Promente din Austria, colaborează pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități socio-psihiatrice din Sud-Estul Europei, promovând conceptele de Club House, terapie ocupațională, învățare la locul de muncă, stagii de ucenicie și internship, prin scrierea și implementarea unor proiecte finanțate prin programe europene și UNDP.  

Departamentul de Management

Alina Bîrsan

Secretar, membru în Consiliul Director și asistent manager
Inițiator al programelor de voluntariat, formator și secretar tehnic în cadrul rețelei europene Social Firms Europe CEFEC.

Marian Dascălu

Vicepreședinte, membru în Consiliul Director și manager financiar
Coordonarea echipelor de proiect, monitorizare și audit intern pentru implementarea proiectelor, management tehnico-financiar. Studii administrative și în domeniul științelor juridice, cât și managementul resurselor umane.

Departamentul de Management Financiar

Carmen Chirap

Economist contabil
Asigură desfășurarea optimă a proceselor din sfera financiară și ajută la planificarea bugetului.

Andreia Spoială

Asistent management financiar
Oferă sprijin în activitățile administrative și de secretariat și ajută la gestionarea cheltuielilor din proiecte.

Ionuț Ruști

Manager proiecte și expert achiziții publice
Se ocupă de managementul financiar pentru o parte dintre proiectele asociației, având expertiză în achiziții publice. Coordonează proiecte finanțate prin granturile SEE 2014-2021, FSE și ERASMUS+.

Departamentul de Parteneriate Strategice

Valentina Alina Adomnicăi

Coordonator proiecte Erasmus+ și specialist marketing
Coordonează proiecte finanțate prin programul Erasmus+ și este responsabilă de comunicarea cu diverși parteneri locali, naționali și europeni. Aceasta gestionează și prezența în social media a asociației, iar prin stagiile de practică și voluntariat desfășurate, s-a specializat în lucrul cu persoanele cu autism și Sindromul Down.

Daniela Năsui

Asistent manager campanii - relația cu rețelele profesionale
Expertiză în coordonarea campaniilor de informare și conștientizare pe diferite tematici (combaterea traficului de persoane, autism, dezvoltare locală), dar și în comunicarea cu rețelele profesionale din care facem parte.

Cosmin Anton

Asistent manager
Expertiză în diseminarea și prezentarea rezultatelor proiectelor Erasmus+, precum și bune abilități de translator.

Departamentul de Asistență Socială și Consiliere Vocațională

Raluca Tîmpescu

Manager servicii sociale și asistent social
Se ocupă de scrierea, implementarea și coordonarea unor proiecte sociale. Face parte din Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și a urmat cursuri de formare cu acreditare A.N.C în următoarele sectoare: lucrător de tineret, formator, manager de proiect, competențe antreprenoriale.

Daniel Lungu

Asistent social
Coordonează activitățile cu beneficiarii Clubului Împreună, cât și activitatea voluntarilor din proiectul "VOCSănătate - Voluntari pentru sănătate".

Cristina Voinea

Consilier vocațional
Implementarea proiectului SEPAL PRO, consilierea tinerilor NEETs pentru integrarea pe piața muncii și implicare în proiectele Erasmus+.

Departamentul de Formare

Irina Ciobîcă

Coordonator formare
Coordonează programele de formare profesională și verifică realizarea documentelor tehnice pentru derularea cursurilor de formare.

Clubul Împreună

Veronica Precub

Consilier Vocațional
Coordonează activitatea Clubului Împreună, ocupându-se de activitățile care privesc terapia ocupațională, prin organizarea de ateliere de artă care pun accentul pe reciclare și reutilizare.

Servicii Sociale pentru Refugiați

Alina Zagan

Asistent social
Coordonează activitatea Centrului de Urgențe Sociale și se implică în organizarea atelierelor de terapie și life skills, dar și a cursurilor de limbă pentru beneficiari.

Anastasiia Kabanova

Coordonator servicii educaționale pentru copii
Susține cursuri de învățare a limbii române și limbii engleze pentru copiii ucraineni refugiați și mediază comunicarea cu aceștia.

Aliona Kabanova

Coordonator activități ROUA Info Hub
Gestionează organizarea activităților de sprijin de la egal la egal pentru mamele ucrainene și se implică în diverse inițiative precum distribuirea de ajutoare umanitare și consiliere psihologică.

Colaboratori

Alexandru Petrașciuc

Asistent social
Organizează ateliere de terapie prin artă, participă voluntar la activitățile din cadrul "ArtLaBurdujeni" și îi ajută pe beneficiari în dobândirea de competențe digitale.

Gabriel Lungu

Asistent social
Expertiză în arhivare și în sectorul asistenței sociale, dobândită prin implicarea în proiectele asociației.