DUAL-Ad

European Dual VET System Adapted to Peoplewith Intellectual Disability and Special Needs

2021-1-ES01-KA220-VET-000028136

DUAL-Ad se adresează persoanelor cu dizabilități intelectuale, cu vârste de peste 16 ani, având drept obiectiv major extinderea oportunităților de acces pe piața muncii și de a răspunde nevoilor și provocărilor cu care ne confruntăm la nivel european și național și anume: participare redusă pe piaţa muncii, nivel scăzut de educaţie şi calificare, lipsa ofertei de pregătire profesională adaptată în domeniul educației.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, sub coordonarea Fundației Esment (Spania), în parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina (România), Invalidisäätiö (Finlanda), Ligue HMC (Luxemburg), Cometa (Italia), In-Red Galicia (Spania), ARFIE (Belgia) și FOQUA (Spania).

 

Prima întâlnire transnațională

26-27 aprilie 2022
Santiago de Compostela - Spania

A 2-A ÎNTÂLNIRE DE LUCRU

14 noiembrie 2022
Online - Zoom

Dual-Ad is a project for people with intellectual disabilities, aged 16+, whose main objective is to expand the opportunities to access the labor market and respond to the needs and challenges we face at European and national level.

The project will be implemented for 36 months, under the coordination of Esment Foundation (Spain), in partnership with Bucovina Institute (Romania), Invalidisäätiö (Finland), Ligue HMC (Luxembourg), Cometa (Italy), In-Red Galicia (Spain), ARFIE (Belgium) and FOQUA (Spain).

FIRST TRANSNATIONAL PROJECT MEETING

26-27th of april 2022
Santiago de Compostela - Spain

2ND TRANSNATIONAL PROJECT MEETING

14th of november 2022
Online - Zoom