Creative Digital Transformation

Adapting localcultural touristic and educational activitiesto a new virtual paradigma by creatively digitalising community offers

2020-1-DE02-KA227-ADU-008153

Proiectul va accelera transformarea digitală a entităților, întreprinderilor mari și mici, și a organizațiilor din sectoarele țintă (industriile creative, cultura și turismul și educația), prin soluții creative și inovatoare, prin aprofundarea competențelor lucrătorilor și prin consolidarea relațiilor dintre aceștia. 

Câteva dintre obiectivele proiectului mai sunt și dezvoltarea de noi resurse și instrumente pentru a accelera procesul prin care adulții dobândesc noi abilități profesionale și creșterea nivelului de conștientizare cu privire la importanța artei, a culturii și a educației în dezvoltarea creativității.

Creative Digital Transformation este implementat de către Italienische Handelskammer Fur Deutschland (Germania), în parteneriat cu Domspain (Spania), Consorzio Materahub Industrie Culturali E Creative (Italia), Asociația Institutul Bucovina (România), Associacio Etcetera (Spania), Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnutzige GMBH (Germania) și Loov EESTI (Estonia).