COBALT – Cognitive Optimization by Assitive Learning Tool, 2017-1-FR01-KA202- 037144

Proiectul are în vedere introducerea unei noi abordări de învăţare prin crearea unei aplicaţii ICT, care va fi utilizată în interiorul şi în afara unităţilor de învăţământ pentru a facilita dobândirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor teoretice şi obţinerea certificării profesionale într-un parteneriat transnaţional cu GIP-FCIP de l’academie de Caen, C.TEXDEV SAS şi STARNAV din Franţa, Keerub din Estonia, PADM din Marea Britanie şi INSTITUTUL BUCOVINA din Romania.
http://cobalteu.com

Ce reprezintă COBAlt?

Un instrument creat pentru a ajuta tinerii cu dizabilități de învățare să asimileze informații mai ușor.

Puncte de interes
→ Analiză comparativă
→ Un instrument digital suport
→ Un protocol pentru experimentare și evaluare
→ Un program de “Formare a Formatorilor”

Instrumentul suport COBALT ar trebui:
→ să fie utilizat atât de cursanții cu dizabilități cognitive, cât și de profesori pentru a crea o mai bună interacțiune între profesori și studenți.
→ să ofere conținut pentru a dezvolta competențe ce sprijină procesul de învățare al tinerilor cu dificultăți de învățare pentru ca aceștia să obțină cunoștințele necesare promovării examenelor. Acest lucru va ajuta tinerii cu dificultăți de învățare să obțină locuri de muncă mai ușor.
→ să ofere un număr de 3 competențe principale comune regăsite în toate calificările, precum Comunicarea, Siguranța la locul de muncă și Igiena.
→ să fie ușor de folosit și ușor de înțeles și să dezvolte abilități cheie precum Citirea, Scrierea, Imaginația și Creativitatea.
→ să ofere un timp limitat pentru sarcini, posibilitatea de a face schimb de informații între studenți și posibilitatea de a bloca accesul la internet pentru a con-solida focalizarea.
Sfaturi pentru instrumentul suport COBALT
→ Această analiză comparativă prezintă rezumatul rapoartelor naționale efectuate de organizațiile partenere din România, UK, Estonia și Franța.
→ Profesorii folosesc cel mai des planuri de studii și predarea în grupuri mici pentru a învăța elevii cu dizabilități cognitive, deși cursurile personalizate devin o tendință crescătoare.
→ Studiul a concluzionat că majoritatea posibilităților de învățare pentru elevii cu dizabilități cogni-tive se află în domeniul practic. Lucrările practice s-au dovedit a fi foarte eficiente, iar profesorii au folosit o metodă în care studenții își filmează munca și învață din propriile lor greșeli, iar elevii de la cursurile superioare au posibilitatea de a preda elevilor de la cursurile inferioare.
→ Serviciile turistice și alimentare oferă cele mai multe posibilități educaționale și de muncă, ur-mate de servicii de construcții și de curățenie.
→ Profesorii și educatorii preferă instrumentele care sunt accesibile și ușor de administrat, simple și foarte eficiente în asistarea vizuală, deoarece oferă diversitate în metodele de pre-dare și păstrează studenții motivați și interesați.
→ Din moment ce computerele și tabletele sunt utilizate de majoritatea cadrelor didactice, o soluție bună este să dezvoltăm software-ul pentru aceste instrumente.
→ Raportul de analiză comparativă