Clubul Împreună

Centru de zi pentru persoanele adulte

Clubul Împreuna Suceava funcționează ca centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități socio-psihiatrice. Sunt oferite activități și servicii care să contribuie la creșterea șanselor de integrare socială a persoanelor cu dizabilități și a calității vieții acestora prin dezvoltarea abilităților civice și de comunicare, organizarea de ateliere creativ – ocupaționale, instruirea în utilizarea tehnologiilor digitale, consiliere psihologiucă, juridică și socială.