Proiecte naționale

PACT.CO

PACT.CO

Numărul proiectului: RO2020_ACF_5_MM_31. Proiectul PACT.CO – Prevenire, Advocacy si Conștientizare împotriva Traficului de Copii, are ca principal obiectiv îmbunătățirea serviciilor acordate victimelor traficului de minori prin acțiuni de watchdog, de advocay de modificarea cadrului de politici publice la nivel național și regional, de conștientizare a victimelor/ potențiale victime, și de pregătire a profesioniștilor din sistemul […]

PACT.CO Read More »

ACT4NGO

ACT4NGO

Numărul proiectului: RO2020/ACF_A11_DC_07. Proiectul are ca obiectiv consolidarea, timp de 24 de luni, a capacității de intervenție a 40 de ONG-uri mici care activează în comunități afectate de sărăcie, prin oferirea unui pachet de servicii de mentorat, instruiri și conectare la rețele profesionale. Proiectul este implementat de Asociația Institutul Bucovina, în parteneriat cu CenRes Suceava,

ACT4NGO Read More »

REACT

REACT

Numărul proiectului: RO2021_ACF_5_MM_05. Proiectul “ReAct – Reformă și acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiție” contribuie la capacitarea a 10 ONG-uri care activează în domeniul drepturilor copiilor, în implementarea de acțiuni de advocacy la nivel național și european, realizarea unei cercetări, derularea unei campanii de conștientizare și pregătirea a

REACT Read More »

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ZI HOPE'S PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI CU CES

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ZI HOPE’S PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI CU CES

Numărul proiectului: POCU/717/5/1/156081. Proiectul urmărește dezvoltarea unui set de măsuri integrate de sprijin prin furnizarea de servicii socio-medicale și educaționale adaptate în rândul a minim 55 de copii cu nevoi speciale din spectrul TSA pentru îmbunătățirea accesului la educație și inserția în comunitate în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ZI HOPE’S PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI CU CES Read More »

CRIOS

CRIOS

Numărul proiectului:  POCU/1080/3/16/157124. Proiectul CRIOS – Competențe Regionale Inovative pentru Ocupare Sustenabilă vizează cresterea sanselor de ocupare si imbunatatirea calitatii vietii pentru 202 persoane din regiunea Nord-Est prin masuri personalizate si programe de formare profesionala a adultilor. Proiectul este implementat de către Centrul de Dezvoltare Socială (aplicant), în parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina. În cadrul

CRIOS Read More »

INJOB

INJOB

Numărul proiectului:  POCU/909/2/4/150025. Proiectul “InJOB – Inclu ziune pe piața muncii a tinerilor NEETs” promovează și urmărește creșterea gradului de ocupare pentru 372 de tineri NEETs, prin dezvoltarea și implementarea unui set de măsuri integrate, care cuprinde servicii de consiliere și mediere pe piața muncii, cursuri de formare profesională și posibilitatea de a-și dezvolta o

INJOB Read More »

stulpicani

Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani

Numărul proiectului: SIPOCA/MySMIS933/151044. Scopul proiectului vizează creșterea calității administrației publice locale din comuna Stulpicani prin introducerea unor standarde comune care asigură optimizarea proceselor orientate către beneficiari și realizarea unui mecanism de facilitare a consultării și participării cetățenilor în procesele decizionale.  Site: https://pentrustulpicani.ro/despre-noi Facebook: https://www.facebook.com/pentrustulpicani?locale=ro_RO

Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani Read More »