Proiecte cu finanțare nerambursabilă

TABER

TABER

Numărul proiectului: 2022-1-IT03-KA220-YOU-000085580. În cadrul TABER va fi dezvoltat un ghid cu exemple de bune practici, menit să promoveze o înțelegere comună a alexitimiei, autovătămării și suicidului în rândul tinerilor. Astfel, proiectul se concentrează asupra tinerilor care se confruntă cu dificultăți de integrare socială, contribuind la îmbunătățirea sănătății mintale a acestora. Site: https://www.taber-project.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/taberproject

TABER Read More »

DUAL-Ad

DUAL-Ad

Numărul proiectului: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028136. DUAL-Ad se adresează persoanelor cu dizabilități intelectuale, cu vârste de peste 16 ani, având drept obiectiv major extinderea oportunităților de acces pe piața muncii, pentru a răspunde nevoilor și provocărilor întâmpinate la nivel european și național, și anume:  participare redusă pe piaţa muncii, nivel scăzut de educaţie şi calificare, lipsa ofertei de

DUAL-Ad Read More »

FAVET

FAVET

Numărul proiectului: 2021-1-ES01-KA220-VET-000034622. FAVET îşi propune să ofere suportul necesar dezvoltării noilor competențe de care trebuie să dispună profesorii/formatorii, să-i ajute pe aceştia în procesul de adaptare la noul mediu VET şi să-i sprijine pe cursanți de-a lungul procesului de învățare, prin furnizarea unor sesiuni de training calitative, pregătite de specialiști, contribuind la crearea unor

FAVET Read More »

ESIC

ESIC

Numărul proiectului: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT-101111846. ESIC vizează să sprijine dezvoltarea economiei sociale și a inovației sociale, având ca obiectiv principal susținerea creșterii numărului de întreprinderi sociale și a posibilităților de ocupare a forței de muncă. Proiectul sprijină recalificarea și perfecționarea profesorilor și formatorilor, precum și colaborarea intersectorială și consolidând economia socială prin crearea Campusului European de Inovare Socială.

ESIC Read More »

MILMET

MILMET

Numărul proiectului.: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026130. MILMET are în centrul atenției migranții și refugiații, organizațiile care lucrează cu aceștia, precum și întreprinderile verzi, sprijinind integrarea pe piața muncii a acestora și creșterea gradului de conștientizare în rândul întreprinderilor și organizațiilor, cu privire la dificultățile pe care migranții le întâmpină pe piața muncii. Site: https://www.milmet-project.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/milmet.eu

MILMET Read More »

E-LOCUM

E-LOCUM

Numărul proiectului: 2023-1-IT03-KA220-YOU-000161747. E-LOCUM își propune să împuternicească tinerii de-a lungul rutei balcanice pentru a promova o narativă despre migrație în concordanță cu valorile UE de unitate, solidaritate și non-discriminare. În acest demers colaborăm cu partenerii noștri din Italia, Grecia, Slovenia și Belgia, contribuind la construirea unui dialog constructiv despre migrație și incluziune.  Facebook: https://www.facebook.com/ProjectElocum

E-LOCUM Read More »

NEWCOMERS@WORK

NEWCOMERS@WORK

Numărul proiectului: 2022-1-PL01-KA220-YOU-000089667. Newcomers@Work este un proiect din sfera incluziunii în societate și pe piața muncii a tinerilor NEETs refugiați sau migranți. Acesta vizează, totodată, formarea profesională a lucrătorilor de tineret, pentru a le oferi abilitățile și instrumentele necesare pentru o mai bună și eficientă interacțiune cu persoanele din grupul țintă. Site:https://newcomersatwork.eu/ro/

NEWCOMERS@WORK Read More »

SEPAL

SEPAL

Numărul proiectului: 2017-1-058. Pe parcursul celor cinci ani de desfășurare, proiectul SEPAL și-a propus să abordeze provocările cu care se confruntă tinerii NEET din Europa prin validarea competențelor dobândite în cadrul stagiilor de ucenicie. Proiectul SEPAL reprezintă rezultatul colaborării dintre cinci organizații europene din România, Spania, Lituania, Grecia și Polonia. Scopul acestui parteneriat este de

SEPAL Read More »

PACT.CO

PACT.CO

Numărul proiectului: RO2020_ACF_5_MM_31. Proiectul PACT.CO – Prevenire, Advocacy si Conștientizare împotriva Traficului de Copii, are ca principal obiectiv îmbunătățirea serviciilor acordate victimelor traficului de minori prin acțiuni de watchdog, de advocay de modificarea cadrului de politici publice la nivel național și regional, de conștientizare a victimelor/ potențiale victime, și de pregătire a profesioniștilor din sistemul

PACT.CO Read More »

ACT4NGO

ACT4NGO

Numărul proiectului: RO2020/ACF_A11_DC_07. Proiectul are ca obiectiv consolidarea, timp de 24 de luni, a capacității de intervenție a 40 de ONG-uri mici care activează în comunități afectate de sărăcie, prin oferirea unui pachet de servicii de mentorat, instruiri și conectare la rețele profesionale. Proiectul este implementat de Asociația Institutul Bucovina, în parteneriat cu CenRes Suceava,

ACT4NGO Read More »