Anunț Publicitar POCA/659/2/1/151044 (01.09.2022)

Atribuirea Contractului de achizitie publica “Servicii dezvolatare platforma IT” Cod CPV: 30211300-4 în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Anunț Publicitar POCA/659/2/1/151044 (10.08.2022)

Atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Creare si printare Afise A3 diseminare proiect POCA” în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Anunț Publicitar POCA/659/2/1/151044 (01.09.2022)

Atribuirea Contractului de achizitie publica “Servicii Organizare Evenimente” Cod CPV: 79952000-2 în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Anunț Publicitar POCA/659/2/1/151044 (10.08.2022)

Atribuirea Contractului de achizitie publica “Servicii Organizare Evenimente” Cod CPV: 79951000-5; 79950000-8 în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044