ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică

,,Servicii organizare evenimente”

în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”,  POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Autoritatea contractantă / Beneficiarul: ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA, cu sediul in Municipiul Suceava, Str. Zamca, nr. 1, CIF 28562769, e-mail info@bucovinainstitute.org ,  tel: 0230524128, www.bucovinainstitute.org ,

Detalii anunț: Achiziții servicii organizare evenimente in cadrul proiectului ,, Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziției: ,,Servicii organizare evenimente”

Cod/coduri CPV:

          79952000-2 Servicii pentru evenimente

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 2.000 lei

Valoare estimate, cu TVA: 2.380 lei

Condiții contract: Servicii organizare evenimente, dupa cum urmeaza:

1.       2 evenimente de diseminare

Costul/pers = 16.666 ron fara TVA * 60 pers = 1.000 lei fara TVA / eveniment. In costul de 16.666 ron fara TVA sunt incluse: patiserie, coffybreak, rechizite, sala cu videoproiector si sistem sonorizare.

2 Evenimente x 60 pers x 16.666 ron fara TVA/pers = 2.000 lei fără TVA (sala, coffee. break, patiserie/materiale/sistem audio-video, pixuri, hartii, etc)

Plata contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 72/2013.

Condiții de participare: Depunerea prin email a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor depuse, să se evalueze si decida oferta castigatoare.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

In cazul unor oferte cu pret egal castigator, criteriul de atribuire va fi  “Diversitatea si cantitatea produselor oferite pentru pauzele Coffe Break”:

Termen limită de primire a ofertei: 08.09.2022 ora 12:00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.