ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică “Servicii de dezvoltare platforma IT” în cadrul proiectului: ,,Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

 

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA, cu sediul in Municipiul Suceava, Str. Zamca nr. 17, județul Suceava, cod poștal 720214, CIF 28562769 email: info@bucovinainstitute.org  ,tel: 0230524128, www.bucovinainstitute.org ,

Detalii anunț: Achiziții servicii de dezvoltare platforma IT in cadrul proiectului ,,Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziției: ,,Servicii dezvoltare platforma IT”

Cod/coduri CPV:

 • 30211300-4 Platforma informatice

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 20.000 lei

Valoare estimate, cu TVA: 23.800 lei

Specificatii dupa cum urmeaza:

 • platforma va putea fi utilizata pe baza unui cont dedicat, acesta putând fi realizat de persoanele din comunitatea vizata de proiect sau de orice alt actor interesat de procesele de dezvoltare locala prin creerea unui cont care va presupune acordare unei serii de informatii, respectiv: nume, daca este persoana fizica sau persoana juridica, adresa, etc. – cont care asigura legitimitatea procesului de consultare on-line.
 • publicarea de informatii despre proiecte de hotarâri, decizii si hotarâri aflate in consultare publica – decizii care urmeaza a fi adoptate de catre UAT ul vizat de proiect,
 • publicarea de informatii despre proiecte si intentii investitionale care urmeaza a se realiza de catre UAT-ul vizat de proiect,
 • sectiune de intrebari/reclamatii unde utilizatorii din comunitate se pot adresa sa primeasca rezolvare
 • o sectiune de vot: o sectiune in care se pot exprima pareri opinii de catre cetateni respectiv in care se pot realiza raspunsuri sau puncte de vedere de catre reprezentantii UAT-ului.
 • platforma online va permite moderarea discutiilor de catre utilizatori experti, vor oferi raspunsuri si vor asigura puncte de vedere pe perioada procesului de consultare online
 • publicarea de informatii referitoare la proiectul implementat in comunitate,
 • publicarea de informatii despre Principiile orizontale mentionate in cererea definantare,
 • solutie completa cu gazduire (hosting) inclus pe perioada estimata de utilizare a platformei (estimat 5 ani)
 • utilizarea de solutii open-source ce permit ulterior modificari rapide si utilizarea pe termen lung a solutiei de ex: limbaj de programare php, baza de date mysql, etc
 • spatiu de stocare de 100GB pentru postarea de materiale atasate la publicarea de informatii
 • timp de raspuns la generarea paginilor de maxim 1500 ms (TTFB – time to first byte)
 • optimizare link-uri pentru indexarea in motoarele de cautare (goole, bing)
 • generarea de configurari robots.txt si de harti de indexare pentru inscrierea in motoarele de cautare
 • instalare, configurare, administrare platforma incluse
 • upgrade-uri gratuite de securitate si performanta
 • design reponsive, optimizat pentru mobil respectiv desktop/tableta
 • solutie de back-up inclusa pentru salvarea in siguranta a datelor
 • la semnarea procesului verbal de receptive pentru serviciul prestart, se va preda Beneficiarului codul sursa al platformei IT dezvoltate si se va transfera in totalitate dreptul de proprietate de la prestator la Beneficiar.
 • gestionare si mentenanta pe toata durata contractului, echivalenta cu durata de implementare a proiectului
 • la semnarea procesului verbal de receptive pentru serviciul prestart, se va preda Beneficiarului codul sursa al platformei IT dezvoltate si se va transfera in totalitate dreptul de proprietate de la prestator la Beneficiar.
 • se va specifica in oferta tehnica obligatoriu timpul de executie a serviciilor solicitate mai sus, cu respectarea 100% a tuturor specificatiilor tehnice, pana la functionalitatea platformei IT online si predarea catre Beneficiar a codului sursa si a dreptului de proprietate. Timpul de executie ak serviciilor solicitate este criteriul de departajare in cazul unor oferte egale ca pret.

Plata contractului se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 72/2013, pe baza de cerere de plata, la finalizarea procesului de dezvoltare a platformei.

Condiții de participare: Depunerea prin email, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor depuse, să se evalueze si decida oferta castigatoare.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut. In cazul unor oferte egale ca pret, criteriul de atribuire va fi termenul de livrare cu success a platformei IT inline cat mai rapid.

Termen limită de primire a ofertei: 08.09.2022 ora 12:00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.