ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Servicii organizare evenimente” în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA ,,PREGO”, cu sediul in București, Sector 1, Bd. Ficusului, nr. 1, BL. XX/5, SC. 1, ET. 3, AP. 11, înmatriculată la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor sub nr. 129/2006, CIF 21335653, e-mail ralu_raileanu@yahoo.com, tel: 0744.440.222, www.asociatiaprego.ro,

Detalii anunț: Achiziții servicii organizare evenimente in cadrul proiectului ,, Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziției: ,,Servicii organizare evenimente”

Cod/coduri CPV:

‐ 79951000‐5 Servicii de organizare de seminarii,

‐ 79950000‐8 Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 10.000 lei

Valoare estimate, cu TVA: 11.900 lei

Condiții contract: Servicii organizare evenimente, dupa cum urmeaza:

1. Desfasurare Curs de formare profesionala GT

1 Grupa de curs * 60 ore curs (6h/zi, 10 zile) * 2 grupe de curs (2 grupe * 20 pers/grupa) 40 persoane * 10 zile curs/grupa * 7.5 ron fara TVA (8.925 ron incl TVA) /pers /zi = 3.000 ron fara TVA (3.570 ron incl TVA)

Sunt incluse cheltuieli cu: sala disponibila, videoproiector, sistem audio, pixuri, hartie, manuale, cofee break si sandwichuri /patiserie pentru pause. Costul/pers este de 7.5 ron fara TVA/zi si include atat

mancarea din pauza de lucru, cafeaua cat si rechizite necesare si sala. Se incadreaaza astfel mult sub costul limita cf ghidului.

2. 3 mese rotunde

3 Evenimente x 15 pers = 1.000 lei/eveniment (sala, coff. break/patiserie, sistem audio‐video, pixuri, hartii, materiale din proiect,etc)

Costul/pers = 66.66 ron fara TVA * 15 pers = 1.000 lei fara TVA / eveniment. Costul de 66.66 ron/pers include atat patiserie si coffybreak cat si sala si rechizite.

3. 4 seminarii informative

4 Evenimente x 15 pers = 1.000 lei/eveniment (sala, coffee. break, patiserie/materiale/sistem audiovideo, pixuri, hartii, etc)

Costul/pers = 66.66 ron fara TVA * 15 pers = 1.000 lei fara TVA / eveniment. In costul de 66.66 ron fara TVA sunt incluse: patiserie, coffybreak, rechizite, sala cu videoproiector si sistem sonorizare.

Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante, prin poștă electronică la adresa de email: ralu_raileanu@yahoo.com , letric, etc, a unei oferte tehnico‐financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor depuse, să se evalueze si decida oferta castigatoare.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limită de primire a ofertei: 16.08.2022 ora 12:00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.