ANUNȚ

privind atribuirea Contractului de achiziție publică ,,Creare si printare Afise A3 diseminare proiect POCA” în cadrul proiectului: ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA ,,PREGO”, cu sediul in București, Sector 1, Bd. Ficusului, nr. 1, BL. XX/5, SC. 1, ET. 3, AP. 11, înmatriculată la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor sub nr. 129/2006, CIF 21335653, e-mail ralu_raileanu@yahoo.com, tel: 0744.440.222, www.asociatiaprego.ro,

Detalii anunț: Achiziții Creare si printare Afise A3 in cadrul proiectului ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, POCA/659/2/1, Cod proiect 151044

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: ,,Creare si printare Afise A3 diseminare proiect POCA”

Cod/coduri CPV:

‐ 22462000-6 Materiale publicitare,

‐ 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Descrierea contractului: Conform Caietului de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată, fără TVA: 100 lei Valoare estimate, cu TVA: 119 lei

Condiții contract: Creare si printare Afise A3 diseminare proiect, dupa cum urmeaza:

1. Creare layout Afis A3 diseminare proiect

‐ cu informatii proiect furnizate de catre Beneficiar,

‐ conform Manualului de identitate vizuala POCA furnizat de catre beneficiar http://www.poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/

2. Printare 20 exemplare Afis A3

‐ Cf layout creat si agreat de catre Beneficiar

‐ Dimensiune A3, Vertical

‐ Multicolor, printare 1 fata

‐ Hartie 80 gr

3. Livrare la sediul Leader-ului de proiect Asociatia ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA din Strada Zamcei, numărul 17 (lângă LIDL Mărășești),

720214 Suceava, România.

Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante, prin poștă electronică la adresa de email: ralu_raileanu@yahoo.com, letric, a unei oferte tehnico-financiare, urmând ca după evaluarea ofertelor depuse, să se evalueze si decida oferta castigatoare.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limită de primire a ofertei: 16.08.2022 ora 12:00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.