ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI

Asociația PREGO, in parteneriat cu Beneficiarul Asociația „INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA” implementează proiectul Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani, ID 151044, conform contractului de finanțare 825/02.08.2022, cod SIPOCA 933 finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 în baza licitației de proiecte CP14/2021.

Scopul proiectului/obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea calitatii administratiei publice locale din comuna Stulpicani prin introducerea unor standarde comune care asigura optimizarea proceselor orientate catre beneficiari.

Obiectivul general vizeaza realizarea unui mecanism de facilitare a consultarii si participarii cetatenilor in procesele de decizionale care vizeaza dezvoltarea locala contribuind astfel la cresterea calitatii actului administrativ in sensul in care se procedeaza la realizarea de politici publice bazate pe evidente si pe implicarea cetatenilor.

Rezultatele așteptate / finale în urma implementării proiectului

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin:

• Realizarea a 5 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor

• 40 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare

• Stabilirea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional

Valoarea totală a proiectului: 424.859 lei, din care Valoare cofinanțare UE: 416.381,82 ron și 8.497,18 contribuție proprie.

Dată începere proiect: 02.08.2022

 

Dată finalizare proiect: 01.08.2023

Obiective procedurii de selecție

1. Asigurarea accesului transparent și nediscriminatoriu la oportunitățile oferite din fondurile europene structurale și de investiții pentru orice persoană interesată prin asigurarea unui nivel de informare adecvat pentru potențialele persoane interesate.

2. Identificarea experților care îndeplinesc condițiile specifice menționate în cererea de finanțare și care pot asigura un proces de implementare conform prevederilor contractuale, eficace și în același timp în deplin acord cu prevederile principiului eficienței utilizării fondurilor publice

3. Respectarea legislației cu privire la angajarea din sursă internă sau externă în vederea implementării cererii de finanțare.

Funcții care fac obiectul procesului de selecție in cadrul ASOCIATIEI PREGO:

􀁸Expert dezvoltare local – Domeniul Economic

􀁸Expert dezvoltare local – Domeniul Social

􀁸Formator 1

 

􀁸Formator 2

Calendarul procesului de selecție

03.08.2022 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor

03.08.2022 – verificarea administrativă a dosarelor

03.08.2022 – comunicarea rezulatelor și depunerea contestațiilor cu privire la verificarea administrativă a dosarelor

04.08.2022 – verificarea tehnică a dosarelor

04.08.2022 – comunicarea rezultatelor și depunere contestațiilor cu privire la verificarea tehnică a dosarelor

05.08.2022 – comunicare rezultat final proces de selecție

Aspecte juridice

Fiecare persoană declarată câștigătoare va beneficia de un contract de muncă realizat în conformitate cu prevederile cererii de finanțare.

Informații cu privire la caracteristicile contractului individual de muncă se pot obține de la Presedintele Asociatiei PREGO, Raluca Raileanu, email ralu_raileanu@yahoo.com , tel: 0744.440.222

Candidatul selectat va proceda la înaintarea tuturor documentelor specifice procesului de angajare: CI ,adeverință medicina muncii, etc.

Candidatul selectat va beneficia de instructaj cu privire la sănătatea și securitatea în muncă în prima zi de lucru.

Informații privind modalitățile de depunere o dosarelor de înscriere

Dosarele de candidatură se vor depune în format fizic la adresa sediului ASOCIATIEI PREGO,

BUCURESTI, Bd Ficusului nr. 1, Bl. XX/5, Ap. 11, Sector 1

sau

Dosarele de candidatură se vor transmite în format electronic la adresa de ralu_raileanu@yahoo.com In situația în care candidatul a transmis dosarul de candidatură în format electronic, acesta va trebui depus în original în situația în care va fi declarat câștigător.