ACCES PLUS

pentru o piață a munciiincluzivă

Proiectul ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și este implementat de Orașul Siret în calitate de Aplicant în parteneriat cu:

Partenerii Naționali:

► Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,

► Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani,

► Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș,

► LTL Documentary SRL Alba Iulia

Partenerii Transnaționali:

► Die Querdenker Austria

► Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC) Belgia

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării educaționale, integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României, respectiv județele Suceava, Alba, Brașov prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.