Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Misiunea noastră este aceea de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților din România, Ucraina și Republica Moldova, prin încheierea de parteneriate pentru învățare, organizarea și desfășurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continue. 

Obiectivul 1

Crearea unor programe care să faciliteze învățarea interculturală, cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiență în domeniul economiei sociale și a angajării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. 

Obiectivul 2

Sprijinirea tinerilor și adulților din mediul rural, a migranților, minorităților și persoanelor cu dizabilități, în vederea asigurării accesului la toate formele de învățare și pe piața muncii.

Obiectivul 3

Promovarea dezvoltării regionale și comunitare prin desfășurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, specializare, stagii de ucenicie și înființarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor, cu acces pentru toate categoriile sociale.

Obiectivul 4

Organizarea unor activități de voluntariat pentru dezvoltarea abilităților de muncă și a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullying-ului și segregării copiilor cu dizabilități și de etnie rromă în școli.

Obiectivul 5

Furnizarea de servicii sociale suport acreditate pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie.
132963971_3747891928596562_5654477676600862069_n