Untitled design (1)
Împreună pentru Dezvoltarea Durabilă aRomâniei
Parteneriate cu rețele
Galeria Zamca

din cadrul Asociației Institutul Bucovina găzuidește lunar, sub îndrumarea maestrului caricaturist Mihai Pânzaru-Pim, expoziții de artă tip pictură și fotografie, opere ale artiștilor suceveni.